logo

Вакансии

20

Вакансии

Работа в PAŞA Sığorta – это отличный шанс выстроить свою карьеру практически с нуля в одной из самых динамично развивающихся и перспективных страховых компаний Азербайджана.

Кандидаты, желающие строить свою карьеру в PAŞA Sığorta, могут обратиться по адресу: recruitment@pasha-insurance.az

Представленные CV (резюме) будут рассмотрены и зарегистрированы. При открытии новой вакансии, если образование, трудовой опыт, знания и способности кандидата будут соответствовать требованиям должности, то он будет приглашен на собеседования.


Список вакансий

Vəzifə: Daxili Audit üzrə baş mütəxəssis

“PAŞA Sığorta” ASC namizədləri Daxili Audit üzrə baş mütəxəssis vəzifəsinə müraciət etməklə peşəkar komandanın üzvü olmağa dəvət edir.

Vəzifə və Öhdəliklər:
 • Daxili audit yoxlamasını “PAŞA Sığorta” ASC-nin Daxili Audit Təlimatına və Beynəlxalq Daxili Audit Standartlarına uyğun yerinə yetirilməsi;
 • Risklərin qiymətləndirilməsi əsasında DAX-nin illik planının hazırlanmasında iştirak etmək;
 • Audit yoxlamaları zamanı əldə edilmiş faktların vaxtlı-vaxtında DAX-nin rəhbərinə məruzə edilməsi;
 • Tövsiyələrin işlənib hazırlanması və əldə edilmiş faktların biznes proseslərin rəhbərləri ilə razılaşdırılması;
 • Bütün DAX yoxlama hesabatlarının düzgün, keyfiyyətli və effektiv tərzdə hazırlanması;
 • DAX tövsiyələrinə cavab olaraq “PAŞA Sığorta” ASC-nin rəhbərliyi ilə razılaşdırılmış islahedici tədbirlərin statusunun monitorinqi və hesabatının hazırlanması;
 • “PAŞA Sığorta” ASC-nin, həmçinin onun struktur bölmələri tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinə, o cümlədən mühasibat uçotu tələblərinə və sığortaçının müvafiq daxili sənədlərində müəyyən edilmiş daxili prosedurlara uyğun fəaliyyətin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi;
 • “PAŞA Sığorta” ASC-nin maliyyə sabitliyi və ödəmə qabiliyyəti üzrə ardıcıl, sistemli təhlilin və qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi üzrə nəzarət mexanizmlərinin qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi;
 • Sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş normativlərin və icrası məcburi olan göstərişlərin, digər norma və məhdudiyyətlərin yerinə yetirilməsi üzrə nəzarətin işləkliyini yoxlanılması;
 • Sığorta fəaliyyətinin və qanunla həyata keçirilməsinə icazə verilmiş digər fəaliyyət növlərinin qanunauyğunluğunun yoxlanılması; 
 • Qəbul olunan qərarların, o cümlədən daxili və kənar yoxlamalar zamanı aşkar olunan nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılmasının icrasına nəzarət tədbirlərinin səmərəliliyinin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi;
 • Aktivlər və öhdəliklərin idarə edilməsi sisteminin səmərəliliyinin, o cümlədən potensial risklərin və sığorta müqavilələrinin portfelinin (məcmusunun) ümumilikdə, yaxud ayrı-ayrı sığorta növləri üzrə qiymətləndirilməsi;
 • Sığorta agentlərinin və brokerlərin fəaliyyətinin qanunauyğunluğu və belə fəaliyyətlə bağlı mümkün olan risklərin idarəedilməsində qurulmuş nəzarət mexanizmlərinin qiymətləndirilməsi;
 • DAX-nin rəhbəri tərəfindən həvalə olunan digər tapşırıqların səlahiyyət çərçivəsində yerinə yetirilməsi.
Bilik və bacarıqlar:
 • Maliyyə sahəsində ən azı 3 il, yaxud sığorta sektorunda ən azı 2 il iş təcrübəsi;
 • Ali təhsil;
 • Yüksək əxlaqi və peşə keyfiyyətlərinə malik olmaq;
 • Daxili audit prosesi üzrə bacarıqlara malik olmaq;
 • Müstəqilliyini qorumaq qabiliyyəti;
 • Müşahidə aparmaq və faktları müəyyən etmək bacarığı;
 • Problemlərin həlli və audit nəticələri üzrə razılığın əldə olunması bacarığı;
 • Audit rəyləri hazırlama və yazma bacarığı.

Son müraciət tarixi: 31 dekabr, 2016.

Zəhmət olmasa müraciət etdiyiniz vəzifənin adını “mövzü” bölməsində qeyd etməklə CV-nizi recruitment@pasha-insurance.az ünvanına göndərin.

Vəzifə: Korporativ maliyyə üzrə assistent 

“PAŞA Sığorta” ASC namizədləri Korporativ maliyyə üzrə assistent vəzifəsinə müraciət etməklə peşəkar komandanın üzvü olmağa dəvət edir.

Vəzifə və Öhdəliklər:
 • Aylıq korporativ hesabatların o cümlədən, elektron hesabatların və digər şirkətdaxili hesabatların və Şirkətin Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları üzrə illik maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı məlumatların dəqiqliyinə fokuslanır, onların toplanması və ilkin təhlilini aparır;
 • Aylıq əsasda büdcənin icrasına nəzarət və bu istiqamətdə müqayisə və təhlillərin aparılmasında və müvafiq təqdimatın hazırlanmasında iştirak edir;
 • Büdcələmə prosesində departamentlər tərəfindən təqdim olunan məlumatların dəqiqliyinin, düzgünlüyünün və tamlığının təhlil olunmasında və son məlumatları konsolidə etməkdə iştirak edir;
 • Departamentlərə müxtəlif planlama və proqnoz işləri üçün zəruriyyət yarandıqda məlumat dəstəyi göstərir;
 • Büdcənin icrası haqqında məlumat toplayır və müvafiq hesabatın hazırlanmasında iştirak edir;
 • Fəaliyyəti çərçivəsində təkrar xərclərin qarşısını alır və xərclərin azaldılması istiqamətində alternativ təşəbbüslər irəli sürür;
 • Tələbnamə formalarının qeydiyyatını və büdcə ilə üzləşməsini aparır;
 • Büdcə modulu operatoru işlərini aparır;
 • Kənar auditorların məlumat təminatında iştirak edir;
 • Büdcə və hesabat proseslərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində müxtəlif təşəbbüslər irəli sürür;
 • Sənədlərin və ona məlum olan əməliyyatlar və xidməti tapşırıqların məxfiliyini qoruyur;
 • Birbaşa rəhbər tərəfindən verilmiş digər tapşırıqları yerinə yetirir.
Bilik və bacarıqlar:
 • Maliyyə istiqamətində ali təhsil;
 • Dəqiqlik, diqqətlilik, planlama və təşkilatçılıq qabiliyyəti;
 • Məntiqi və analitik düşünmə tərzi və təşəbbüsskarlıq;
 • MS Office ilə qabaqcıl istifadə bacarıqları;
 • Azərbaycan dilinin əla, rus və ingilis dillərinin orta səviyyədə bilməsi.

Son müraciət tarixi: 15 Yanvar, 2017.

Zəhmət olmasa müraciət etdiyiniz vəzifənin adını “mövzü” bölməsində qeyd etməklə CV-nizi recruitment@pasha-insurance.az ünvanına göndərin.

Vəzifə: Şirkət daxili kommunikasiyalar üzrə mütəxəssis

PASHA Sığorta şirkəti Şirkət daxili kommunikasiyalar üzrə mütəxəssis vəzifəsinə vakansiya elan edir. 

Əsas öhdəliklər: 

 • Daxili kommunikasiya standartlarının yaradılması və qorunması; 
 • Şirkət daxili strateji kommunikasiyanın innovativ şəkildə idarə olunması;  
 • Daxili kommunikasiyanın effektivliyini təmin etmək məqsədi ilə müvafiq infrastrukturun yaradılması;                                                                                              
 • Dəyişikliklərin idarəolunması prosesi çərçivəsində rəhbər heyətə dəstəyin göstərilməsi; 

 

Tələb olunan göstəricilər və bacarıqlar: 

 • Təşkilati Davranış, İnsan Resursları, Marketinq və ya Psixoloqiya istiqamətində ali təhsil;
 • Kommunikasiya, İnsan Resursları, Marketinq və ya Müştərilərin idarəolunması istiqamətində ən azı 2 il təcrübə;
 • Sığorta bazarı üzrə ümumi anlayış;
 • Azərbaycan, ingilis və rus dillərində səlis danışıq;
 • Prezi proqramını bilən namizədlərə üstünlük veriləcək 

Son müraciət tarixi: 23 Yanvar 2017-ci il 

Xahiş edirik vəzifəni “subject” sətrində qeyd edin və CV-nizi recruitment@pasha-insurance.az  elektron ünvanına göndərin. 

PAŞA Sığorta şirkətində karyera imkanları ilə maraqlandığınız üçün təşəkkürlər.Vəzifə: Vergi  üzrə mühasib

“PAŞA Sığorta” ASC namizədləri Vergi  üzrə mühasib vəzifəsinə müraciət etməklə peşəkar komandanın üzvü olmağa dəvət edir.

Vəzifə və Öhdəliklər:

 • Şirkətin vergi risklərinin qarşısının alınması və müvafiq tədbirlərin görülməsi;
 • Şirkətin vergi uçotunun aparılması;
 • Vergilərin və digər məcburi ödənişlərin hesablanması və vaxtında ödənilməsini təmin etmək;
 • Vergi və digər dövlət orqanlarına hesabatların vaxtında təqdim edilməsini təmin etmək;
 • Keçiriləcək vergi yoxlamaları zamanı vergi müfəttişlərinin sorğularını cavablandırmaq;
 • Vergi qanunvericiliyini və yenilikləri izləyərək uçotun optimallaşdırılması istiqamətində müvafiq təkliflər vermək.

Bilik və bacarıqlar:

 • Maliyyə istiqamətində ali təhsil;
 • Vergi Məcəlləsi, Mülki Məcəllə və Sosial sığorta haqqında qanun üzrə mükəmməl bilikllər;
 • Ümumi qəbul olunmuş mühasibat prinsipləri və qaydaları, beynəlxalq maliyyə menecmenti və iqtisadi prinsiplər üzrə nəzəri biliklər;
 • Dəqiqlik, diqqətlilik, planlama və təşkilatçılıq qabiliyyəti;
 • Məntiqi və analitik düşünmə tərzi və təşəbbüskarlıq;
 • Peşəkar səviyyədə yazılı və şifahi ünsiyyət bacarığı;
 • MS Office ilə qabaqcıl istifadə bacarıqları;
 • Azərbaycan dilində sərbəst danışıq və yazma bacarığı
 • Audit (Big four) şirkətlərində təcrübəsi olan namizədlərə üstünlük verilir.

Son müraciət tarixi: 06 Fevral, 2017.

Zəhmət olmasa müraciət etdiyiniz vəzifənin adını “mövzü” bölməsində qeyd etməklə CV-nizi  recruitment@pasha-insurance.az ünvanına göndərin.
Подать резюме

Имя *:
Фамилия *:
Отчество *:
Образование *:
Интересующее направление *:
Интересующее направление 2 :
Интересующее направление 3 :
Контактный номер *:
Имеил адрес *:

Дополнительная информация о себе :


Прикрепить файл (.doc, .docx, .xls, .xlsx,. pdf) *:

Заполнение пунктов, обозначенных *, является обязательным
Благодарим Вас за ваш интерес строить карьеру в PAŞA Sığorta. Мы рассмотрим Ваше резюме и свяжемся с Вами, как только появится подходящая вакансия к вашему профилю.


Страховые случаи

Пожар на кораблеПожар на корабле

Пожар на пришвартованном в порту судне начался глубокой ночью. Первым учуял запах дыма помощник капитана. Экстренно поднятая по тревоге команда бросилась на поиски очага возгорания. К тому времени, как стало ясно, что причиной возникновения пожара послужила неисправная электропроводка генератора, огнем уже было охвачено довольно значительная площадь. Тушить пожар команда начала своими силами еще до приезда пожарных расчетов. Однако вскоре стало ясно, что без помощи специалистов с возгоранием не справиться…

Подробнее...