logo en

Vacancies

A job in PASHA Insurance - is an outstanding opportunity to start and build your career in one of the most dynamic and promising insurance companies in Azerbaijan.

Those interested in careers at PASHA Insurance should send their applications to this email address: recruitment@pasha-insurance.az

All submitted CVs would be reviewed and registered. Should educational, working experience, knowledge and skills of the candidate match to position requirements, he/she will be invited to a job interview upon opening of a new vacancy.


Vacancies list

Vəzifə: Daxili Audit üzrə baş mütəxəssis

“PAŞA Sığorta” ASC namizədləri Daxili Audit üzrə baş mütəxəssis vəzifəsinə müraciət etməklə peşəkar komandanın üzvü olmağa dəvət edir.

Vəzifə və Öhdəliklər:
 • Daxili audit yoxlamasını “PAŞA Sığorta” ASC-nin Daxili Audit Təlimatına və Beynəlxalq Daxili Audit Standartlarına uyğun yerinə yetirilməsi;
 • Risklərin qiymətləndirilməsi əsasında DAX-nin illik planının hazırlanmasında iştirak etmək;
 • Audit yoxlamaları zamanı əldə edilmiş faktların vaxtlı-vaxtında DAX-nin rəhbərinə məruzə edilməsi;
 • Tövsiyələrin işlənib hazırlanması və əldə edilmiş faktların biznes proseslərin rəhbərləri ilə razılaşdırılması;
 • Bütün DAX yoxlama hesabatlarının düzgün, keyfiyyətli və effektiv tərzdə hazırlanması;
 • DAX tövsiyələrinə cavab olaraq “PAŞA Sığorta” ASC-nin rəhbərliyi ilə razılaşdırılmış islahedici tədbirlərin statusunun monitorinqi və hesabatının hazırlanması;
 • “PAŞA Sığorta” ASC-nin, həmçinin onun struktur bölmələri tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinə, o cümlədən mühasibat uçotu tələblərinə və sığortaçının müvafiq daxili sənədlərində müəyyən edilmiş daxili prosedurlara uyğun fəaliyyətin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi;
 • “PAŞA Sığorta” ASC-nin maliyyə sabitliyi və ödəmə qabiliyyəti üzrə ardıcıl, sistemli təhlilin və qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi üzrə nəzarət mexanizmlərinin qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi;
 • Sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş normativlərin və icrası məcburi olan göstərişlərin, digər norma və məhdudiyyətlərin yerinə yetirilməsi üzrə nəzarətin işləkliyini yoxlanılması;
 • Sığorta fəaliyyətinin və qanunla həyata keçirilməsinə icazə verilmiş digər fəaliyyət növlərinin qanunauyğunluğunun yoxlanılması; 
 • Qəbul olunan qərarların, o cümlədən daxili və kənar yoxlamalar zamanı aşkar olunan nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılmasının icrasına nəzarət tədbirlərinin səmərəliliyinin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi;
 • Aktivlər və öhdəliklərin idarə edilməsi sisteminin səmərəliliyinin, o cümlədən potensial risklərin və sığorta müqavilələrinin portfelinin (məcmusunun) ümumilikdə, yaxud ayrı-ayrı sığorta növləri üzrə qiymətləndirilməsi;
 • Sığorta agentlərinin və brokerlərin fəaliyyətinin qanunauyğunluğu və belə fəaliyyətlə bağlı mümkün olan risklərin idarəedilməsində qurulmuş nəzarət mexanizmlərinin qiymətləndirilməsi;
 • DAX-nin rəhbəri tərəfindən həvalə olunan digər tapşırıqların səlahiyyət çərçivəsində yerinə yetirilməsi.
Bilik və bacarıqlar:
 • Maliyyə sahəsində ən azı 3 il, yaxud sığorta sektorunda ən azı 2 il iş təcrübəsi;
 • Ali təhsil;
 • Yüksək əxlaqi və peşə keyfiyyətlərinə malik olmaq;
 • Daxili audit prosesi üzrə bacarıqlara malik olmaq;
 • Müstəqilliyini qorumaq qabiliyyəti;
 • Müşahidə aparmaq və faktları müəyyən etmək bacarığı;
 • Problemlərin həlli və audit nəticələri üzrə razılığın əldə olunması bacarığı;
 • Audit rəyləri hazırlama və yazma bacarığı.

Son müraciət tarixi: 31 dekabr, 2016.

Zəhmət olmasa müraciət etdiyiniz vəzifənin adını “mövzü” bölməsində qeyd etməklə CV-nizi recruitment@pasha-insurance.az ünvanına göndərin.

Vəzifə: Korporativ maliyyə üzrə assistent 

“PAŞA Sığorta” ASC namizədləri Korporativ maliyyə üzrə assistent vəzifəsinə müraciət etməklə peşəkar komandanın üzvü olmağa dəvət edir.

Vəzifə və Öhdəliklər:
 • Aylıq korporativ hesabatların o cümlədən, elektron hesabatların və digər şirkətdaxili hesabatların və Şirkətin Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları üzrə illik maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı məlumatların dəqiqliyinə fokuslanır, onların toplanması və ilkin təhlilini aparır;
 • Aylıq əsasda büdcənin icrasına nəzarət və bu istiqamətdə müqayisə və təhlillərin aparılmasında və müvafiq təqdimatın hazırlanmasında iştirak edir;
 • Büdcələmə prosesində departamentlər tərəfindən təqdim olunan məlumatların dəqiqliyinin, düzgünlüyünün və tamlığının təhlil olunmasında və son məlumatları konsolidə etməkdə iştirak edir;
 • Departamentlərə müxtəlif planlama və proqnoz işləri üçün zəruriyyət yarandıqda məlumat dəstəyi göstərir;
 • Büdcənin icrası haqqında məlumat toplayır və müvafiq hesabatın hazırlanmasında iştirak edir;
 • Fəaliyyəti çərçivəsində təkrar xərclərin qarşısını alır və xərclərin azaldılması istiqamətində alternativ təşəbbüslər irəli sürür;
 • Tələbnamə formalarının qeydiyyatını və büdcə ilə üzləşməsini aparır;
 • Büdcə modulu operatoru işlərini aparır;
 • Kənar auditorların məlumat təminatında iştirak edir;
 • Büdcə və hesabat proseslərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində müxtəlif təşəbbüslər irəli sürür;
 • Sənədlərin və ona məlum olan əməliyyatlar və xidməti tapşırıqların məxfiliyini qoruyur;
 • Birbaşa rəhbər tərəfindən verilmiş digər tapşırıqları yerinə yetirir.
Bilik və bacarıqlar:
 • Maliyyə istiqamətində ali təhsil;
 • Dəqiqlik, diqqətlilik, planlama və təşkilatçılıq qabiliyyəti;
 • Məntiqi və analitik düşünmə tərzi və təşəbbüsskarlıq;
 • MS Office ilə qabaqcıl istifadə bacarıqları;
 • Azərbaycan dilinin əla, rus və ingilis dillərinin orta səviyyədə bilməsi.

Son müraciət tarixi: 15 Yanvar, 2017.

Zəhmət olmasa müraciət etdiyiniz vəzifənin adını “mövzü” bölməsində qeyd etməklə CV-nizi recruitment@pasha-insurance.az ünvanına göndərin.

Internal Communications Specialist

PASHA Insurance is pleased to announce a vacant role of Internal Communications Specialist. 

Main responsibilities: 

 • Develop and maintain internal communication guidelines and standards; 
 • Drive strategic communication within the organisation through diverse activities;  
 • Execute establishment of respective internal communication infrastructures for communication efficiency;                                                                                              
 • Provide respective support to managers as a communication specialist in change management process; 

Key requirements: 

 • BA (or MBA) majoring in Organisational Behaviour, Human Resources, Marketing or Psychology;
 • At least 2 years of experience in Communications, HR, Marketing and Customer management;
 • Business understanding in insurance industry is preffered;
 • Fluency in Azerbaijani, English and Russian languages
 • Excellent knowledge of Prezi is a priveledge

 

Application closure date: January 23 2017 

You are kindly asked to indicate the name of the role in “subject” of the email and send your resume to recruitment@pasha-insurance.az. 

Thank you for your interest in careers at PASHA Insurance.Vəzifə:  Vergi  üzrə mühasib

“PAŞA Sığorta” ASC namizədləri Vergi  üzrə mühasib vəzifəsinə müraciət etməklə peşəkar komandanın üzvü olmağa dəvət edir.

Vəzifə və Öhdəliklər:

 • Şirkətin vergi risklərinin qarşısının alınması və müvafiq tədbirlərin görülməsi;
 • Şirkətin vergi uçotunun aparılması;
 • Vergilərin və digər məcburi ödənişlərin hesablanması və vaxtında ödənilməsini təmin etmək;
 • Vergi və digər dövlət orqanlarına hesabatların vaxtında təqdim edilməsini təmin etmək;
 • Keçiriləcək vergi yoxlamaları zamanı vergi müfəttişlərinin sorğularını cavablandırmaq;
 • Vergi qanunvericiliyini və yenilikləri izləyərək uçotun optimallaşdırılması istiqamətində müvafiq təkliflər vermək.

Bilik və bacarıqlar:

 • Maliyyə istiqamətində ali təhsil;
 • Vergi Məcəlləsi, Mülki Məcəllə və Sosial sığorta haqqında qanun üzrə mükəmməl bilikllər;
 • Ümumi qəbul olunmuş mühasibat prinsipləri və qaydaları, beynəlxalq maliyyə menecmenti və iqtisadi prinsiplər üzrə nəzəri biliklər;
 • Dəqiqlik, diqqətlilik, planlama və təşkilatçılıq qabiliyyəti;
 • Məntiqi və analitik düşünmə tərzi və təşəbbüskarlıq;
 • Peşəkar səviyyədə yazılı və şifahi ünsiyyət bacarığı;
 • MS Office ilə qabaqcıl istifadə bacarıqları;
 • Azərbaycan dilində sərbəst danışıq və yazma bacarığı
 • Audit (Big four) şirkətlərində təcrübəsi olan namizədlərə üstünlük verilir.

Son müraciət tarixi: 06 Fevral, 2017.

Zəhmət olmasa müraciət etdiyiniz vəzifənin adını “mövzü” bölməsində qeyd etməklə CV-nizi  recruitment@pasha-insurance.az ünvanına göndərin.Vəzifə:  Fərdi və bank sığortası üzrə assistent

“PAŞA Sığorta” ASC namizədləri Fərdi və bank sığortası üzrə assistent vəzifəsinə müraciət etməklə peşəkar komandanın üzvü olmağa dəvət edir. 

Vəzifə və Öhdəliklər: 

 • Fərdi və bank sığortası üzrə assistent mövcud olan fərdi müştəri bazasının genişləndirilməsi və satış həcminin artırılması məqsədilə şirkət tərəfindən təqdim olunan  sığorta məhsullarının və xidmətlərinin irəliləyişi üzərində işləyir; 
 • Müştərilərə zənglər edir və Şirkətə müraciət edən müştərilərə informasiya dəstəyinin göstərilməsi ilə keyfiyyətli xidmət göstərir; 
 • Vaxtı bitməkdə olan sığorta şəhadətnamələri üzrə müştərilərə zənglər edir və şəhadətnamələrin yenilənməsini təmin edir; 
 • Gündəlik satış barədə müvafiq hesabat formasını birbaşa menecerə təqdim edir; 
 • Birbaşa menecerin tapşırığı ilə digər işləri yerinə yetirir.

Bilik və bacarıqlar: 

 • Ali təhsil, biznes və ya marketinq sahəsində təhsilə üstünlük verilir.
 • Ünsiyyətçilik, çalışqanlıq, məsuliyyətlilik, dəqiqlik, öz fikirlərini təmiz ifadə etmək bacarığı, yaranan problemli vəziyyətləri tez həll etmək bacarığı, komandada çalışmaq bacarığı, təklif olunan məhsulu satmaq və tanıtmaq bacarığı; 
 • Azərbaycan və rus dilinin sərbəst biliyi, işgüzar ingilis dili biliyinə üstünlük verilir.
 • Telemarketinq, telesatış sahəsində iş təcrübəsinin olması mütləqdir. 

Son müraciət tarixi: 10 Mart, 2017-ci il.

Zəhmət olmasa müraciət etdiyiniz vəzifənin adını “mövzü” bölməsində qeyd etməklə CV-nizi  recruitment@pasha-insurance.az ünvanına göndərin.
Submit CV

Name *:
Last Name *:
Middle Name *:
Education *:
Areas of interest *:
Areas of interest 2 :
Areas of interest 3 :
Contact number *:
E-mail *:

Additional Information about yourself :


Attach file (.doc, .docx, .xls, .xlsx,. pdf) *:

Spaces marked as * are mandatory
Thank you for your interest in careers at PASHA Insurance. We will review your resume and contact you once there is a suitable opportunity relevant to your profile.


Insurance Claims

006Fire destroyed furniture

Uhe house owners know clearly what does mean to work hard to be a homeowner, and to make own house a true home. Mostly, all homeowners are worried about two phenomena – burglars and fire. Many people spend big money for installation of fire alarm and fire-extinguishing system, but sometimes these measures are not enough. One of the cottage owners built his house in Guba during several years – to cover such expenses at once is difficult. The homeowners put their all free money and whole soul into construction of this house. Finally, the house was built. The housewarming party was on August 2011, and one year later the house was burnt down on August 14, 2012.

Read more