logo

Fərdi

sığorta

35

Fərdi sığorta

Müasir cəmiyyətdə, hər bir vətəndaş bir qayda olaraq, eyni zamanda bir neçə fərdi (şəxsi) sığorta proqramının iştirakçısına çevrilir. Fərdi sığorta – sığorta müqaviləsində təsvir edilmiş sığorta hadisəsi baş verdiyı halda fiziki şəxsin maraqlarının müdafiəsi üçün nəzərdə tutulmuş bir sığorta növüdür. Bu, özündə iki əsas istiqamət – icbari və könüllü sığorta istiqamətlərini birləşdirən geniş bir sığorta sahəsidir.

İcbari sığorta, avtomobil sahiblərinin əmlak və mülki məsuliyyətinin icbari sığortasından ibarətdir. Dövlətin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən belə sığorta növləri istisnasız olaraq, ölkənin bütün vətəndaşların müdafiəsini əhatə etməlidir.

Lakin, könüllü sığorta müqaviləsinin bağlanıb-bağlanmaması barədə qərarı isə hər bir sığortaçı özü verir. Bu müqavilə əmlakın əlavə sığortası, nəqliyyat sığortası və həmçinin turist sığortası formasında ola bilər.

“PAŞA Sığorta” şirkətinin mütəxəssisləri hər bir müştəri üçün onun istəkləri və imkanları nəzərə alınmaqla fərdi sığorta proqramları hazırlayır və təqdim edirlər.

Sığorta hadisələri

Пожар на кораблеGəmidə yanğın

Limanda yan almış gəmidə yanğın gecə saatlarında başladı. Tüstü iyini ilk olaraq kapitanın köməkçisi hiss elədi. Təcili şəkildə qaldırılmış gəminin komanda heyəti yanğın ocağının axtarışına başladı. Bir qədər sonra aydın oldu ki, yanğına səbəb elektrik naqilində olan nasazlıq imiş. Lakin artıq gec idi, alov kifayət qədər böyük sahəni bürümüşdü. Hələ yanğınsöndürənlər gəlib çatmamış komanda öz qüvvəsi hesabına yanğını söndürməyə çalışırdı.

Daha sonra ...