logo

Fərdi

sığorta

35

Fərdi sığorta

Müasir cəmiyyətdə, hər bir vətəndaş bir qayda olaraq, eyni zamanda bir neçə fərdi (şəxsi) sığorta proqramının iştirakçısına çevrilir. Fərdi sığorta – sığorta müqaviləsində təsvir edilmiş sığorta hadisəsi baş verdiyı halda fiziki şəxsin maraqlarının müdafiəsi üçün nəzərdə tutulmuş bir sığorta növüdür. Bu, özündə iki əsas istiqamət – icbari və könüllü sığorta istiqamətlərini birləşdirən geniş bir sığorta sahəsidir.

İcbari sığorta, avtomobil sahiblərinin əmlak və mülki məsuliyyətinin icbari sığortasından ibarətdir. Dövlətin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən belə sığorta növləri istisnasız olaraq, ölkənin bütün vətəndaşların müdafiəsini əhatə etməlidir.

Lakin, könüllü sığorta müqaviləsinin bağlanıb-bağlanmaması barədə qərarı isə hər bir sığortaçı özü verir. Bu müqavilə əmlakın əlavə sığortası, nəqliyyat sığortası və həmçinin turist sığortası formasında ola bilər.

“PAŞA Sığorta” şirkətinin mütəxəssisləri hər bir müştəri üçün onun istəkləri və imkanları nəzərə alınmaqla fərdi sığorta proqramları hazırlayır və təqdim edirlər.

Sığorta hadisələri

001Müvəffəqiyyətli reabilitasiya

Bir qayda olaraq, insan heç vaxt hansısa bədbəxt hadisənin qurbanı ola biləcəyi barədə düşünmür. Amma, müasir həyatın ritmi öz şərtlərini diktə etməkdədir. Axı insanlar potensial təhlükəli nəqliyyat vasitələrindən də istifadə daxil olmaqla, yollara çox vaxt sərf edirlər... Hələ bundan da başqa, həyat və sağlamlığa təhlükəli işləri də yerinə yetirirlər, idmanın ekstremal növləri ilə də məşğul olurlar. Bu zaman isə bəzi hallarda zədə və ya şikəstlik almaq ehtimalı dəfələrlə artır.

Daha sonra ...