logo

Əmlak

sığortası

Pasha-Insurance-property-fire-

Əmlak sığortası

“PAŞA Sığorta” şirkəti şəxsə məxsus olan, həmçinin hüquqi şəxsin kirayə, icarə, prokat, lizinq, saxlama, girov və ya daşınma müqavilələri üzrə istifadəsində olan əmlakın sığortası üzrə xidmətlər təklif edir. Bu zaman aşağıdakılar sığortalana bilirlər:

* binalar;
* qurğular;
* maşınlar və avadanlıqlar;
* ölçən və nizamlayan cihazlar və qurğular;
* hesablama texnikası və orqtexnika;
* alətlər, istehsal və təsərrüfat inventarı;
* sığorta müqaviləsi üzrə göstərilən yerdə olan zaman nəqliyyat vasitələri və digər hərəkət edən maşınlar;
* məhsullar, əmtəələr, xammal və materiallar və sairə maddi dəyərlər;
* interyer və bəzək əşyaları, mebel.

“PAŞA Sığorta” şirkətində əmlakın sığortası hər bir müştəriyə fərdi yanaşmanı, çevik tarif dərəcələri və franşizalar sistemindən istifadəni ehtiva edir.

İcbari əmlak sığortası barədə ətraflı məlumat burada
 
“Yaşıl Bakı” məhsulu barədə ətraflı məlumat burada

Sığorta hadisələri

Пожар на кораблеGəmidə yanğın

Limanda yan almış gəmidə yanğın gecə saatlarında başladı. Tüstü iyini ilk olaraq kapitanın köməkçisi hiss elədi. Təcili şəkildə qaldırılmış gəminin komanda heyəti yanğın ocağının axtarışına başladı. Bir qədər sonra aydın oldu ki, yanğına səbəb elektrik naqilində olan nasazlıq imiş. Lakin artıq gec idi, alov kifayət qədər böyük sahəni bürümüşdü. Hələ yanğınsöndürənlər gəlib çatmamış komanda öz qüvvəsi hesabına yanğını söndürməyə çalışırdı.

Daha sonra ...