logo

Əmlak

sığortası

Pasha-Insurance-property-fire-

Əmlak sığortası

“PAŞA Sığorta” şirkəti şəxsə məxsus olan, həmçinin hüquqi şəxsin kirayə, icarə, prokat, lizinq, saxlama, girov və ya daşınma müqavilələri üzrə istifadəsində olan əmlakın sığortası üzrə xidmətlər təklif edir. Bu zaman aşağıdakılar sığortalana bilirlər:

* binalar;
* qurğular;
* maşınlar və avadanlıqlar;
* ölçən və nizamlayan cihazlar və qurğular;
* hesablama texnikası və orqtexnika;
* alətlər, istehsal və təsərrüfat inventarı;
* sığorta müqaviləsi üzrə göstərilən yerdə olan zaman nəqliyyat vasitələri və digər hərəkət edən maşınlar;
* məhsullar, əmtəələr, xammal və materiallar və sairə maddi dəyərlər;
* interyer və bəzək əşyaları, mebel.

“PAŞA Sığorta” şirkətində əmlakın sığortası hər bir müştəriyə fərdi yanaşmanı, çevik tarif dərəcələri və franşizalar sistemindən istifadəni ehtiva edir.

İcbari əmlak sığortası barədə ətraflı məlumat burada
 
“Yaşıl Bakı” məhsulu barədə ətraflı məlumat burada

Sığorta hadisələri

Мошенничество в финансовом учрежденииMaliyyə təşkilatında fırıldaqçılıq

Son illər çox inkişaf etməkdə olan maliyyə təşkilatlarının birində gözlənilməz narahatlıqlar başladı. Keçirilən növbəti auditor yoxlaması çatışmazlıq aşkar etdi. Sonrakı araşdırmalar nəticəsində bəlli oldu ki, buna səbəb – təşkilatın rəhbər strukturlarında çalışan əməkdaşlardan birinin fırıldaqçı hərəkətləri olmuşdur. O, sadəcə vəsaitlərin bir hissəsini özünə mənimsəmişdi.

Daha sonra ...