logo

Korporativ

sığorta

34

Korporativ sığorta

Korporativ sığorta – müxtəlif sığorta növlərini özündə birləşdirən kompleks proqramları nəzərdə tutur. Korporativ sığortanın əhatə etdiyi sığorta növlərinin tam olmayan sıyahısı aşağıdakı kimidir: əmlak sığortası, mülki məsuliyyətin sığortası, əməkdaşların həyat və sağlamlıqlarının sığortası və s. Korporativ sığorta istər əmlakın məhv olması və ya korlanması, avadanlığın zədələnməsi və s. nəticəsində, istərsə də bağlanmış müqavilələrə görə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi müddətlərinə riayət olunmamasına, kreditin qaytarıla bilməməsinə və ya müəssisənin almalı olduğu mənfəəti ala bilməməsinə görə müştəriyə dəymiş ziyanı ödənilməsi məqsədini daşıyır.

“PAŞA Sığorta” şirkəti iqtisadiyyatın müxtəlif sahələr – neft, tikinti, nəqliyyat və s. sahələr üçün korporativ sığorta üzrə həll variantlarının hazırlanması və tətbiqi ilə məşğul olur. Müştərilərin sığorta ehtiyaclarını təmin etmək olunması üçün şirkət xüsusi kompleks proqramlar – bank, dəniz, kompleks tibbi yardım və digər bu kimi bir çox sığorta proqramları hazırlamışdır.

Sığorta hadisələri

Мошенничество в финансовом учрежденииMaliyyə təşkilatında fırıldaqçılıq

Son illər çox inkişaf etməkdə olan maliyyə təşkilatlarının birində gözlənilməz narahatlıqlar başladı. Keçirilən növbəti auditor yoxlaması çatışmazlıq aşkar etdi. Sonrakı araşdırmalar nəticəsində bəlli oldu ki, buna səbəb – təşkilatın rəhbər strukturlarında çalışan əməkdaşlardan birinin fırıldaqçı hərəkətləri olmuşdur. O, sadəcə vəsaitlərin bir hissəsini özünə mənimsəmişdi.

Daha sonra ...