logo

Korporativ

sığorta

34

Korporativ sığorta

Korporativ sığorta – müxtəlif sığorta növlərini özündə birləşdirən kompleks proqramları nəzərdə tutur. Korporativ sığortanın əhatə etdiyi sığorta növlərinin tam olmayan sıyahısı aşağıdakı kimidir: əmlak sığortası, mülki məsuliyyətin sığortası, əməkdaşların həyat və sağlamlıqlarının sığortası və s. Korporativ sığorta istər əmlakın məhv olması və ya korlanması, avadanlığın zədələnməsi və s. nəticəsində, istərsə də bağlanmış müqavilələrə görə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi müddətlərinə riayət olunmamasına, kreditin qaytarıla bilməməsinə və ya müəssisənin almalı olduğu mənfəəti ala bilməməsinə görə müştəriyə dəymiş ziyanı ödənilməsi məqsədini daşıyır.

“PAŞA Sığorta” şirkəti iqtisadiyyatın müxtəlif sahələr – neft, tikinti, nəqliyyat və s. sahələr üçün korporativ sığorta üzrə həll variantlarının hazırlanması və tətbiqi ilə məşğul olur. Müştərilərin sığorta ehtiyaclarını təmin etmək olunması üçün şirkət xüsusi kompleks proqramlar – bank, dəniz, kompleks tibbi yardım və digər bu kimi bir çox sığorta proqramları hazırlamışdır.

Sığorta hadisələri

006Mebeli məhv etmiş yanğın

Şəxsi evlərin sahiblərinə öz əmlaklarının salamat qalmaları ilə bağlı narahatlıq hissi çox yaxındır. Bəlkə də adamlar ən çox iki şeydən qorxurlar – qarətçilərdən və yanğından. Yanğın siqnalizasiyalarının və yanğınsöndürmə sistemlərinin quraşdırılmasına çox böyük vəsaitlər də sərf olunur. Bəzən isə hətta belə tədbirlər də kifayət etmir. Quba şəhərində kiçik kottecin sahibləri öz evlərini bir neçə il ərzində tikmişdilər. Məlumdur ki, bu cür xərcləri bir anın içərisində çəkmək çox müşkül bir məsələdir.

Daha sonra