logo

Korporativ

sığorta

34

Korporativ sığorta

Korporativ sığorta – müxtəlif sığorta növlərini özündə birləşdirən kompleks proqramları nəzərdə tutur. Korporativ sığortanın əhatə etdiyi sığorta növlərinin tam olmayan sıyahısı aşağıdakı kimidir: əmlak sığortası, mülki məsuliyyətin sığortası, əməkdaşların həyat və sağlamlıqlarının sığortası və s. Korporativ sığorta istər əmlakın məhv olması və ya korlanması, avadanlığın zədələnməsi və s. nəticəsində, istərsə də bağlanmış müqavilələrə görə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi müddətlərinə riayət olunmamasına, kreditin qaytarıla bilməməsinə və ya müəssisənin almalı olduğu mənfəəti ala bilməməsinə görə müştəriyə dəymiş ziyanı ödənilməsi məqsədini daşıyır.

“PAŞA Sığorta” şirkəti iqtisadiyyatın müxtəlif sahələr – neft, tikinti, nəqliyyat və s. sahələr üçün korporativ sığorta üzrə həll variantlarının hazırlanması və tətbiqi ilə məşğul olur. Müştərilərin sığorta ehtiyaclarını təmin etmək olunması üçün şirkət xüsusi kompleks proqramlar – bank, dəniz, kompleks tibbi yardım və digər bu kimi bir çox sığorta proqramları hazırlamışdır.

Sığorta hadisələri

001Müvəffəqiyyətli reabilitasiya

Bir qayda olaraq, insan heç vaxt hansısa bədbəxt hadisənin qurbanı ola biləcəyi barədə düşünmür. Amma, müasir həyatın ritmi öz şərtlərini diktə etməkdədir. Axı insanlar potensial təhlükəli nəqliyyat vasitələrindən də istifadə daxil olmaqla, yollara çox vaxt sərf edirlər... Hələ bundan da başqa, həyat və sağlamlığa təhlükəli işləri də yerinə yetirirlər, idmanın ekstremal növləri ilə də məşğul olurlar. Bu zaman isə bəzi hallarda zədə və ya şikəstlik almaq ehtimalı dəfələrlə artır.

Daha sonra ...