logo

Həkimə qeydiyyat

Hörmətli Sığortalı! Həkimə yazılmaq üçün müraciət blankını doldurun

*ilə qeyd olunan sahələr mütləq doldurulmalıdır

Sığortalının adı, soyadı, atasının adı *:

Sığortalının doğum tarixi *:

- -

Sığorta kartının nömrəsi *:

Əlaqə nömrəsi *:

e-mail:

Həkimə müraciət tarixi:

- -

Müraciət olunan tibb müəssisəsi:

  

Şikayətlər / xüsusi qeydlər *:

 


Sorğunuz göndərildikdən sonra Sizə zəng/sms/e-mail vasitəsi ilə həkimə yazıldığınız barədə məlumat veriləcəkdir.

Sığorta hadisələri

001Müvəffəqiyyətli reabilitasiya

Bir qayda olaraq, insan heç vaxt hansısa bədbəxt hadisənin qurbanı ola biləcəyi barədə düşünmür. Amma, müasir həyatın ritmi öz şərtlərini diktə etməkdədir. Axı insanlar potensial təhlükəli nəqliyyat vasitələrindən də istifadə daxil olmaqla, yollara çox vaxt sərf edirlər... Hələ bundan da başqa, həyat və sağlamlığa təhlükəli işləri də yerinə yetirirlər, idmanın ekstremal növləri ilə də məşğul olurlar. Bu zaman isə bəzi hallarda zədə və ya şikəstlik almaq ehtimalı dəfələrlə artır.

Daha sonra ...