logo

Vakansiyalar

20

Vakansiyalar

“PAŞA Sığorta” şirkətində çalışmaq – Azərbaycanın ən dinamik inkişaf edən və perspektiv sığorta şirkətlərinin birində öz karyerasını praktiki olaraq sıfırdan qurmaq üçün şans əldə etmək deməkdir.

“PAŞA Sığorta” şirkətində karyera qurmaq arzusunda olan namizədlər bu ünvana müraciət edə bilərlər: recruitment@pasha-insurance.az

Təqdim edilmiş CV-lər (rezümelər) nəzərdən keçirilib qeydiyyata alınacaqlar. Şirkətdə yeni vakansiya yaranan kimi, əgər namizədin təhsil səviyyəsi, əmək təcrübəsi, bilik və bacarıqları onun arzuladığı vəzifəyə müvafiq olacaqsa, onda bu namizəd müsahibəyə dəvət ediləcəkdir.


Mövcud vakansiyalar

Vəzifə: Daxili Audit üzrə baş mütəxəssis

“PAŞA Sığorta” ASC namizədləri Daxili Audit üzrə baş mütəxəssis vəzifəsinə müraciət etməklə peşəkar komandanın üzvü olmağa dəvət edir.

Vəzifə və Öhdəliklər:
 • Daxili audit yoxlamasını “PAŞA Sığorta” ASC-nin Daxili Audit Təlimatına və Beynəlxalq Daxili Audit Standartlarına uyğun yerinə yetirilməsi;
 • Risklərin qiymətləndirilməsi əsasında DAX-nin illik planının hazırlanmasında iştirak etmək;
 • Audit yoxlamaları zamanı əldə edilmiş faktların vaxtlı-vaxtında DAX-nin rəhbərinə məruzə edilməsi;
 • Tövsiyələrin işlənib hazırlanması və əldə edilmiş faktların biznes proseslərin rəhbərləri ilə razılaşdırılması;
 • Bütün DAX yoxlama hesabatlarının düzgün, keyfiyyətli və effektiv tərzdə hazırlanması;
 • DAX tövsiyələrinə cavab olaraq “PAŞA Sığorta” ASC-nin rəhbərliyi ilə razılaşdırılmış islahedici tədbirlərin statusunun monitorinqi və hesabatının hazırlanması;
 • “PAŞA Sığorta” ASC-nin, həmçinin onun struktur bölmələri tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinə, o cümlədən mühasibat uçotu tələblərinə və sığortaçının müvafiq daxili sənədlərində müəyyən edilmiş daxili prosedurlara uyğun fəaliyyətin həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi;
 • “PAŞA Sığorta” ASC-nin maliyyə sabitliyi və ödəmə qabiliyyəti üzrə ardıcıl, sistemli təhlilin və qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi üzrə nəzarət mexanizmlərinin qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi;
 • Sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş normativlərin və icrası məcburi olan göstərişlərin, digər norma və məhdudiyyətlərin yerinə yetirilməsi üzrə nəzarətin işləkliyini yoxlanılması;
 • Sığorta fəaliyyətinin və qanunla həyata keçirilməsinə icazə verilmiş digər fəaliyyət növlərinin qanunauyğunluğunun yoxlanılması; 
 • Qəbul olunan qərarların, o cümlədən daxili və kənar yoxlamalar zamanı aşkar olunan nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılmasının icrasına nəzarət tədbirlərinin səmərəliliyinin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi;
 • Aktivlər və öhdəliklərin idarə edilməsi sisteminin səmərəliliyinin, o cümlədən potensial risklərin və sığorta müqavilələrinin portfelinin (məcmusunun) ümumilikdə, yaxud ayrı-ayrı sığorta növləri üzrə qiymətləndirilməsi;
 • Sığorta agentlərinin və brokerlərin fəaliyyətinin qanunauyğunluğu və belə fəaliyyətlə bağlı mümkün olan risklərin idarəedilməsində qurulmuş nəzarət mexanizmlərinin qiymətləndirilməsi;
 • DAX-nin rəhbəri tərəfindən həvalə olunan digər tapşırıqların səlahiyyət çərçivəsində yerinə yetirilməsi.
Bilik və bacarıqlar:
 • Maliyyə sahəsində ən azı 3 il, yaxud sığorta sektorunda ən azı 2 il iş təcrübəsi;
 • Ali təhsil;
 • Yüksək əxlaqi və peşə keyfiyyətlərinə malik olmaq;
 • Daxili audit prosesi üzrə bacarıqlara malik olmaq;
 • Müstəqilliyini qorumaq qabiliyyəti;
 • Müşahidə aparmaq və faktları müəyyən etmək bacarığı;
 • Problemlərin həlli və audit nəticələri üzrə razılığın əldə olunması bacarığı;
 • Audit rəyləri hazırlama və yazma bacarığı.

Son müraciət tarixi: 31 dekabr, 2016.

Zəhmət olmasa müraciət etdiyiniz vəzifənin adını “mövzü” bölməsində qeyd etməklə CV-nizi recruitment@pasha-insurance.az ünvanına göndərin.

Vəzifə: Korporativ maliyyə üzrə assistent 

“PAŞA Sığorta” ASC namizədləri Korporativ maliyyə üzrə assistent vəzifəsinə müraciət etməklə peşəkar komandanın üzvü olmağa dəvət edir.

Vəzifə və Öhdəliklər:
 • Aylıq korporativ hesabatların o cümlədən, elektron hesabatların və digər şirkətdaxili hesabatların və Şirkətin Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları üzrə illik maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı məlumatların dəqiqliyinə fokuslanır, onların toplanması və ilkin təhlilini aparır;
 • Aylıq əsasda büdcənin icrasına nəzarət və bu istiqamətdə müqayisə və təhlillərin aparılmasında və müvafiq təqdimatın hazırlanmasında iştirak edir;
 • Büdcələmə prosesində departamentlər tərəfindən təqdim olunan məlumatların dəqiqliyinin, düzgünlüyünün və tamlığının təhlil olunmasında və son məlumatları konsolidə etməkdə iştirak edir;
 • Departamentlərə müxtəlif planlama və proqnoz işləri üçün zəruriyyət yarandıqda məlumat dəstəyi göstərir;
 • Büdcənin icrası haqqında məlumat toplayır və müvafiq hesabatın hazırlanmasında iştirak edir;
 • Fəaliyyəti çərçivəsində təkrar xərclərin qarşısını alır və xərclərin azaldılması istiqamətində alternativ təşəbbüslər irəli sürür;
 • Tələbnamə formalarının qeydiyyatını və büdcə ilə üzləşməsini aparır;
 • Büdcə modulu operatoru işlərini aparır;
 • Kənar auditorların məlumat təminatında iştirak edir;
 • Büdcə və hesabat proseslərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində müxtəlif təşəbbüslər irəli sürür;
 • Sənədlərin və ona məlum olan əməliyyatlar və xidməti tapşırıqların məxfiliyini qoruyur;
 • Birbaşa rəhbər tərəfindən verilmiş digər tapşırıqları yerinə yetirir.
Bilik və bacarıqlar:
 • Maliyyə istiqamətində ali təhsil;
 • Dəqiqlik, diqqətlilik, planlama və təşkilatçılıq qabiliyyəti;
 • Məntiqi və analitik düşünmə tərzi və təşəbbüsskarlıq;
 • MS Office ilə qabaqcıl istifadə bacarıqları;
 • Azərbaycan dilinin əla, rus və ingilis dillərinin orta səviyyədə bilməsi.

Son müraciət tarixi: 15 Yanvar, 2017.

Zəhmət olmasa müraciət etdiyiniz vəzifənin adını “mövzü” bölməsində qeyd etməklə CV-nizi recruitment@pasha-insurance.az ünvanına göndərin.

Vəzifə: Şirkət daxili kommunikasiyalar üzrə mütəxəssis

PASHA Sığorta şirkəti Şirkət daxili kommunikasiyalar üzrə mütəxəssis vəzifəsinə vakansiya elan edir. 

Əsas öhdəliklər: 

 • Daxili kommunikasiya standartlarının yaradılması və qorunması; 
 • Şirkət daxili strateji kommunikasiyanın innovativ şəkildə idarə olunması;  
 • Daxili kommunikasiyanın effektivliyini təmin etmək məqsədi ilə müvafiq infrastrukturun yaradılması;                                                                                              
 • Dəyişikliklərin idarəolunması prosesi çərçivəsində rəhbər heyətə dəstəyin göstərilməsi; 

 

Tələb olunan göstəricilər və bacarıqlar: 

 • Təşkilati Davranış, İnsan Resursları, Marketinq və ya Psixoloqiya istiqamətində ali təhsil;
 • Kommunikasiya, İnsan Resursları, Marketinq və ya Müştərilərin idarəolunması istiqamətində ən azı 2 il təcrübə;
 • Sığorta bazarı üzrə ümumi anlayış;
 • Azərbaycan, ingilis və rus dillərində səlis danışıq;
 • Prezi proqramını bilən namizədlərə üstünlük veriləcək 

Son müraciət tarixi: 23 Yanvar 2017-ci il 

Xahiş edirik vəzifəni “subject” sətrində qeyd edin və CV-nizi recruitment@pasha-insurance.az  elektron ünvanına göndərin. 

PAŞA Sığorta şirkətində karyera imkanları ilə maraqlandığınız üçün təşəkkürlər.Vəzifə:  Vergi  üzrə mühasib

“PAŞA Sığorta” ASC namizədləri Vergi  üzrə mühasib vəzifəsinə müraciət etməklə peşəkar komandanın üzvü olmağa dəvət edir.

Vəzifə və Öhdəliklər:

 • Şirkətin vergi risklərinin qarşısının alınması və müvafiq tədbirlərin görülməsi;
 • Şirkətin vergi uçotunun aparılması;
 • Vergilərin və digər məcburi ödənişlərin hesablanması və vaxtında ödənilməsini təmin etmək;
 • Vergi və digər dövlət orqanlarına hesabatların vaxtında təqdim edilməsini təmin etmək;
 • Keçiriləcək vergi yoxlamaları zamanı vergi müfəttişlərinin sorğularını cavablandırmaq;
 • Vergi qanunvericiliyini və yenilikləri izləyərək uçotun optimallaşdırılması istiqamətində müvafiq təkliflər vermək.

Bilik və bacarıqlar:

 • Maliyyə istiqamətində ali təhsil;
 • Vergi Məcəlləsi, Mülki Məcəllə və Sosial sığorta haqqında qanun üzrə mükəmməl bilikllər;
 • Ümumi qəbul olunmuş mühasibat prinsipləri və qaydaları, beynəlxalq maliyyə menecmenti və iqtisadi prinsiplər üzrə nəzəri biliklər;
 • Dəqiqlik, diqqətlilik, planlama və təşkilatçılıq qabiliyyəti;
 • Məntiqi və analitik düşünmə tərzi və təşəbbüskarlıq;
 • Peşəkar səviyyədə yazılı və şifahi ünsiyyət bacarığı;
 • MS Office ilə qabaqcıl istifadə bacarıqları;
 • Azərbaycan dilində sərbəst danışıq və yazma bacarığı
 • Audit (Big four) şirkətlərində təcrübəsi olan namizədlərə üstünlük verilir.

Son müraciət tarixi: 06 Fevral, 2017.

Zəhmət olmasa müraciət etdiyiniz vəzifənin adını “mövzü” bölməsində qeyd etməklə CV-nizi  recruitment@pasha-insurance.az ünvanına göndərin.Vəzifə:  Fərdi və bank sığortası üzrə assistent

“PAŞA Sığorta” ASC namizədləri Fərdi və bank sığortası üzrə assistent vəzifəsinə müraciət etməklə peşəkar komandanın üzvü olmağa dəvət edir. 

Vəzifə və Öhdəliklər: 

 • Fərdi və bank sığortası üzrə assistent mövcud olan fərdi müştəri bazasının genişləndirilməsi və satış həcminin artırılması məqsədilə şirkət tərəfindən təqdim olunan  sığorta məhsullarının və xidmətlərinin irəliləyişi üzərində işləyir; 
 • Müştərilərə zənglər edir və Şirkətə müraciət edən müştərilərə informasiya dəstəyinin göstərilməsi ilə keyfiyyətli xidmət göstərir; 
 • Vaxtı bitməkdə olan sığorta şəhadətnamələri üzrə müştərilərə zənglər edir və şəhadətnamələrin yenilənməsini təmin edir; 
 • Gündəlik satış barədə müvafiq hesabat formasını birbaşa menecerə təqdim edir; 
 • Birbaşa menecerin tapşırığı ilə digər işləri yerinə yetirir.

Bilik və bacarıqlar: 

 • Ali təhsil, biznes və ya marketinq sahəsində təhsilə üstünlük verilir.
 • Ünsiyyətçilik, çalışqanlıq, məsuliyyətlilik, dəqiqlik, öz fikirlərini təmiz ifadə etmək bacarığı, yaranan problemli vəziyyətləri tez həll etmək bacarığı, komandada çalışmaq bacarığı, təklif olunan məhsulu satmaq və tanıtmaq bacarığı; 
 • Azərbaycan və rus dilinin sərbəst biliyi, işgüzar ingilis dili biliyinə üstünlük verilir.
 • Telemarketinq, telesatış sahəsində iş təcrübəsinin olması mütləqdir. 

Son müraciət tarixi: 10 Mart, 2017-ci il.

Zəhmət olmasa müraciət etdiyiniz vəzifənin adını “mövzü” bölməsində qeyd etməklə CV-nizi  recruitment@pasha-insurance.az ünvanına göndərin.
İş üçün müraciət

Adınız *:
Soyadınız *:
Atanızın adı *:
Təhsiliniz *:
Sizi maraqlandıran sahə *:
Sizi maraqlandıran sahə 2 :
Sizi maraqlandıran sahə 3 :
Əlaqə nömrə *:
Email *:

Əlavə məlumat :


CV yüklə (.doc, .docx, .xls, .xlsx,. pdf) *:

*ilə qeyd olunan sahələr mütləq doldurulmalıdır
PAŞA Sığorta şirkətində karyera qurmaq marağınız üçün Sizə təşəkkür edirik. Xülasəni nəzərdən keçirdəcəyik və profilinizə uyğun bir vakansiya yarandıqda Sizinlə əlaqə saxlayacayıq.


Sığorta hadisələri

Разбитый грузовикZədələnmiş yük maşını

10 sentyabr 2009-cu il tarixi “Mercedes-Benz Axor” avtomobilinin sürücüsünün yaddaşına uzun müddətə həkk olacaqdır. Yük maşını tikinti şirkətinə məxsus idi. Həmin gün sürücü özünün həmişəki adi marşrutu üzrə hərəkət edirdi. Ölçülərinin böyük olmasına baxmayaraq, yaxşı manevrliliyi olan avtomobili idarə etmək çox rahat idi və bu əsl məmnuniyyət idi. Lakin Ə.Rəcəbli küçəsindən keçərkən, sürücü birdən bərk partıltı eşitdi. Partıltıdan dərhal sonra sürücü maşının yana tərəf meylləndiyini hiss etdi – deyəsən, təkər partlamışdı.

Daha sonra ...